Технології

Наше підприємство виробляє найсучасніші, визнані у всьому промислово розвиненому світі, екологічно чисті ущільнювальні матеріали та вироби з терморозширеного графіту марки "ТЕРМОГРАФЕНІТ" (ТМГ) – замінники матеріалів, що містять азбест (набивки на основі азбесту, пароніту, металоазбестові прокладки тощо). Наша продукція є аналогом дорогих імпортних ущільнень.

Призначення: ущільнення вузлів тертя регулюючої та запірної енергетичної арматури, арматури загальнопромислового призначення, відцентрових, поршневих та вихрових насосів, фланцеві прокладки для трубопровідної арматури, насосних агрегатів, трубопроводів, посудин високого тиску, апаратів тощо. 

Термічна стійкість:

  • на повітрі до 450 °С,
  • при обтисканні у вузлах – до 650 °С,

Хімічна стійкість:

  • у середовищі нафти та нафтопродуктів до температур кипіння; 
  • у водних розчинах мінеральних кислот, лугів та солей з рН від 0 до 14;
  • у розчинниках та органічних сполуках тощо.

Тиск: 

  • вироби з терморозширеного графіту (ТМГ) Термографеніт можуть використовуватися при тиску до 40 МПа ( 400 кг/см2).

Механічні властивості фольги:

Міцність на розтягування вздовж напрямку прокатки, МПа 3,5 – 7,0
Стискання у вільному стані під тиском 35 МПа, % 35 - 40
Відновлюваність після зняття тиску 35 МПа, % 10 – 20
Коефіцієнт тертя сталі 07Х15Н6 по ГОСТ 5632, не більше 0,11

Фізичні властивості фольги:

Теплопровідність вздовж листа, Вт/м*К 130 - 200
Електричний опір вздовж листа, Ом*м (6,5 – 10,0)×10-6
Щільність, г/см3 0,5 – 1,5

Хімічний склад фольги:

Масова частка вуглецю, %Масова частка зольного залишку, %Масова частка сірки, %Масова частка хлор-іонів, ррm,
не більше
99,85 –99,0 0,15 - 1,00 0,05 – 0,13 20 - 45